StarCities Toplumsal Süreçler Yönetimi

HEM KURUMLARIN HEM KENTSEL HİZMETLERİN TEMEL AMACI TOPLUMA, DOLAYISIYLA İNSANA HİZMET ETMEKTİR. GEÇTİĞİMİZ YILLARDA YEREL YÖNETİMLER ALTYAPI VE TEMİZLİK HİZMETLERİNE AĞıRLıK VERMİŞKEN, GÜNÜMÜZDE SOSYAL BELEDİYECİLİK DAHA FAZLA ÖNEM KAZANMAYA BAŞLAMıŞTıR. TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİ ARTıRACAK HİZMETLERİ SUNABİLMEK İÇİN ÖNCELİKLE İHTİYAÇLARı BELİRLEMEK GEREKİR. BU DOĞRULTUDA PLANLADıĞıNıZ HİZMETLERİ TAKİP EDİP ÖLÇEBİLMENİZ BİZİM İÇİN ÖNEM TAŞIR.

Sosyal Doku Bilgi Sistemi

StarCities Sosyal Doku Bilgi Sistemi ile Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden tüm nüfus bilgilerini güncel olarak takip edebilir ve bölgenizdeki nüfusa ilişkin her tür istatistiki raporu üretebilirsiniz. Muhtarlıklarınızla yapacağınız protokol çerçevesinde tüm muhtarlık bilgilerini kurumunuzdan görebilir ve sosyal doku envanterinizi başka bir kaynaktan da güncelleyebilme imkanına sahip olursunuz. Yine seçmen listelerini bu programla takip ederek bu listelerle ilgili her türlü rapor/ istatistik üretebilirsiniz. Saha ekipleri /gezer masa oluşturarak engelli veya kronik hastalığa sahip vatandaşları, ailelerin ekonomik ve eğitim durumu gibi sosyal dokuya dair farklı bilgileri takip edebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Sosyal Doku Bilgi Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Yardım Hizmetleri Yönetimi

StarCities Yardım Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde; gıda, eşya, para ve benzeri her türlü sosyal yardım ve desteğe ilişkin bilgileri takip edebilir, yardım yapılan kişileri ve mükerrer yardımları görebilirsiniz. Yardımları Yardım Sandığı Kurulu ve benzeri bir kurulun kararı ile gerçekleştiriyorsanız, tüm gündem ve karar süreçlerini program üzerinden yürütebilirsiniz. Sosyal yardım kararı alırken dikkate aldığınız; çocuk, bakmakla mükellef olunan kişi, gelir durumu ve benzeri kıstaslara dair tüm bilgileri program üzerinden takip etmeniz mümkündür. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Yardım Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Sosyal Hizmetler Yönetimi

StarCities Sosyal Hizmetler Yönetim Sistemi'nde; evlendirme, ölüm ilam takip, istihdam masası ve engelli hizmetleri, meslek edindirme kursları ve benzeri tüm sosyal hizmetlerinizi yönetebilirsiniz. Sosyal Hizmetler Yönetim Sistemi; Kent Bilgi Sistemi, Sosyal Doku Bilgi Sistemi, Gelir Yönetim Sistemi ve StarCities’deki diğer programlarla entegredir. Evlendirme programı aracılığıyla; internet üzerinden “e-nikah hizmeti” verebilir, rezervasyon alabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Sosyal Hizmetler Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Kültürel Hizmetler Yönetimi

StarCities Kültürel Hizmetler Yönetim Sistemi ile tüm kültürel etkinliklerinizi planlayabilir; yer, konuk, tür, katılımcı sayısı gibi bilgileri girebilir ve etkinlik fotoğraflarını arşivleyebilirsiniz. Kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği salonların rezervasyonlarını düzenleyebilir ve böylelikle bir mekanı aynı zamanda birden fazla kişi veya kuruma rezerve etme riskinden kurtulmuş olursunuz. Tüm hobi kurslarınızı; branş, öğretmen, öğrenci ve benzeri detayları ile takip edebilirsiniz. Tüm şehiriçi ve şehirdışı gezi organizasyonlarını program üzerinden düzenleyebilir ve otobüs yolcu listesi ve benzeri bilgi ve belgeleri tek tuşla oluşturabilirsiniz. E-belediye hizmetleri kapsamındaki e-kurs/okul, e-etkinlik bilet, e-gezi uygulamalarına ücretli veya ücretsiz kayıt alabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Kültürel Hizmetler Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Ruhsatlandırma Hizmetleri Yönetimi

StarCities Ruhsatlandırma Hizmetleri Yönetim Sistemi ile; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Haftasonu Çalışma Ruhsatı, Pazar Yeri Açma Ruhsatı hizmetlerinin tüm süreçlerini yönetebilirsiniz. Ruhsatlandırma hizmetleri ile ilgili kurum ve kişilere yapılacak tüm yazışma ve formları otomatik olarak üretebilirsiniz. Gelir Yönetim Programı entegrasonu sayesinde ayrı bir programa ihtiyaç duymadan ruhsatlandırma hizmetlerine ilişkin harçları tahakkuk ettirebilir ve bu tahakkukların tahsil edilip edilmediklerini takip edebilirsiniz. Dilerseniz e-belediye uygulamaları çerçevesinde internet üzerinden de ruhsat başvurusu alabilir ve ruhsatlandırma hizmetlerini internet ortamında sunabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Ruhsatlandırma Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Zabıta/Denetim Hizmetleri Yönetimi

StarCities Zabıta/Denetim Hizmetleri Yönetim Sistemi ile hem işyerlerine hem de zabıtanın görev ve sorumluluk alanlarına yönelik denetim faaliyetlerini planlayabilir ve denetim uygulama sonuçlarını personel, bölge ve ekip bazında takip edebilirsiniz. Denetimlerde tutulması zorunlu olan İdari Yaptırım Tutanak bilgilerini girebilir ve ceza tahakkuklarını, Gelir Yönetim Programı'na girmeden doğrudan bu program üzerinden yapabilirsiniz. Yine zabıta faaliyetleri kapsamında; dilenci, seyyar satıcı vesaireye dair bilgileri görebilirsiniz. Dilerseniz tüm bu denetim faaliyetlerini akıllı kalem teknolojisi ile yürütebilir ve bilgileri programa girme zahmetinden de kurtulabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Zabıta/Denetim Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Su Hizmetleri Yönetimi

Kurumunuz bünyesinde bir su idaresi mevcut ise, su hizmetlerine ilişkin tüm abone, tesisat, sayaç ve benzeri bilgileri takip edebilir; sayaç okuma, tahakkuk, tahsilat, icra takip, arıza servis ve benzeri tüm hizmetleri tek program üzerinden yönetebilirsiniz. ALO SU Servisi ile müşterilerinize yönelik, telefon ile verilen tüm bildirim işlemlerini yürütebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Su Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Veterinerlik Hizmetleri Yönetimi

StarCities Veterinerlik Hizmetleri Yönetim Sistemi ile, Kent Bilgi Sistemi ile entegre biçimde, belediye sınırları içerisindeki tüm işyerlerinin bilgilerini takip edebilir, işyeri denetim bilgilerini girebilir ve gıda sicili ruhsat formu çıktısı alabilirsiniz. Bu sayede, Ruhsatlandırma Hizmetleri Yönetim Sistemi ve Gelir Yönetim Sistemi ile entegre bir biçimde çalışan bu programlardan verileri otomatik olarak alabilir, program üzerinden tahakkuk yapabilir ve ödeme bilgilerini takip edebilirsiniz. Belediye sınırları içindeki tüm evcil veya yabani hayvanlara ilişkin bilgileri girilebilir, hayvan hastalık ve tedavilerini detaylı olarak takip edebilir ve kulak fişi için barkod numara basabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Veterinerlik Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Mezbaha Takip Programı

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Takip Programı

Hasta Takip Sistemi

Yukarı