StarCities Kurumsal Süreçler Yönetimi

Kamu kurumları ve özel İŞLETMELER, VATANDAŞA/MÜŞTERİYE YÖNELİK HİZMETLERİ ÜRETİRKEN, KİMİ KURUMSAL SÜREÇLERİNİ DE YÖNETMEK DURUMUNDADIRLAR. Bunlar, karar SÜREÇLERİ; İNSAN kaynakları, MALİ kaynaklar GİBİ kaynak YÖNETİM SÜREÇLERİ ve destek SÜREÇLERİ GİBİ kurumsal yapıya İLİŞKİN SÜREÇLERDİR. Bu SÜREÇLER SAĞLIKLI YÖNETİLMEDİKÇE, hedeflenen KALİTEDE HİZMET sunulamaz. STARCITIES, kurumların kurum İÇİ SÜREÇLERİNİ ETKİLİ BİÇİMDE YÖNETEBİLMELERİNE yardımcı olmak üzere, BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ tasarlamıştır.

Toplantı ve Görev Yönetimi

StarCities Toplantı ve Görev Yönetim Sistemi; meclis, encümen ve ihale toplantılarını kolayca yönetmenizi sağlar. Meclis/encümen/ihale gündemi oluşturabilir, katılımı takip edebilir ve dilediğiniz format ve şablonda karar çıktısı alabilirsiniz. Ayrıca e-belediye ve mobil belediye uygulamaları üzerinden bu bilgileri vatandaşlarla da paylaşmanız mümkündür. Toplantı ve Görev Yönetim Sistemi ile ayrıca tüm kurum içi toplantılarınızı organize edebilir, kurum içindeki astlarınıza görev dağıtabilir ve neticede ortaya çıkan görev ve işlemleri takip edebilirsiniz.

Stratejik Yönetim Sistemi

StarCities Stratejik Yönetim Sistemi çerçevesinde; stratejik planınızı stratejik alan/amaç/hedef düzeyinde girebilir, bu hedeflere ne kadar ulaşıldığını belirleyecek performans göstergelerini niteliklerine göre tanımlayabilirsiniz .Stratejik Planla bağlantılı olarak Mali Yıl Performans Programı için Stratejik Hedefler içerisinden Performans Hedefleri'ni önceliklendirebilir ve bu çerçevede performans gösterge değerlerini girebilirsiniz. Performans Hedefleri'nizi gerçekleştirmek için yapabileceğiniz faaliyet ve projeleri tanımlayabilir; bu faaliyet ve projeler için ihtiyaç duyduğunuz mali kaynağı, bütçe ile entegre biçimde belirleyebilirsiniz. Faaliyet sonuçlarını, belirlediğiniz aylık/3 aylık ve benzeri aralıklarla, pratik şekilde programa girebilirsiniz. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı ile entegre biçimde çalıştığı için, bu faaliyetlerin maliyetini ayrıca veri girişine gerek kalmadan görebilirsiniz. Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu’nu encümen ve meclise sunmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm rapor ve tabloları programdan otomatik olarak alabilir ve EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

StarCities Satın Alma Yönetim Sistemi ile birim taleplerinden ambar çıkışına kadar her türlü satın alma işlemini yürütebilirsiniz. Yine bu sistem ile; Doğrudan Alım, Mal ve Hizmet İhaleleri, Danışmanlık Hizmetleri gibi faaliyetlerin tüm şartnamelerinin çıktısı alınabilir. Dinamik ve parametrik rapor tasarım sistemi ile istekleriniz doğrultusunda rapor oluşturabilir, tüm rapor ve dökümlerinizi EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

İdari Hizmetler Yönetimi (Destek Hizmetleri Yönetimi)

StarCities İdari Hizmetler Yönetim Programı ile kurumunuza gelen ziyaretçileri, kurumunuzun kullandığı elektrik, su, telefon ve benzeri tüm abonelikleri ve abonelik giderlerinizi takip edebilirsiniz. Kurumunuzdaki dahili telefon ve telsiz numaralarını yönetebilir, kurum yemekhanenizin yemek programını görebilirsiniz. İdari Hizmetler Yönetim Programı ile birimler arası taleplerinizi, diğer herhangi bir araca gerek kalmadan, sistem üzerinden iletebilir ve süreci program üzerinden yönetebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi İdari Hizmetler Yönetim Programı'nda da, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetimi

StarCities Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetimi Sistemi ile kurumunuzla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan tüm haberleri takip edebilir, etkinlik ve benzeri kurum fotoğraflarınızı arşivleyebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi Basın-Halkla İlişkiler Yönetimi Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Vatandaş İlişkileri Yönetimi

StarCities Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi ile kurumunuzla ilgili vatandaş, yüklenici ve benzeri tüm kişi ve kurumların iletişim bilgilerini takip edebilir ve StarCities bünyesindeki tüm programlardan tek tek veya SMS Programı aracılığıyla gruplandırarak toplu bilgilendirme SMS’leri gönderebilirsiniz. Kurum dahilinde veya dışarıda oluşturduğunuz Çağrı Merkezi, hizmet merkezi gibi vatandaş iletişim merkezlerini, santral yazılımlarınızla entegre biçimde kolayca yönetebilir; kurum çalışanlarınıza veya hizmetlerinize yönelik anket çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Kurum içindeki tüm randevuları her bir yönetici için bağımsız yönetebilirsiniz. İnternet veya diğer yollarla size ulaşan tüm bilgi edinme başvurularını da etkin biçimde takip edebilirsiniz. Tüm Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi programlarında; hem kullanıcıyı süre ve sonuca ilişkin uyaran hem de üst yöneticiye bilgi veren uyarı/alarm sistemleri bulunmaktadır. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi

Tüm özel işletmeler ve kamu kurumları; kurumsal gelişimi sağlayan, etkili ve verimli bir yönetimi garantileyen Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri yürütmektedirler. StarCities Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile bu faaliyetlerin; dokümantasyon hazırlama, onay, kontrol, dağıtım, iptal, Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet Süreci gibi yürütülmesi güç kısımları kolayca yönetilebilir. StarCities bünyesindeki tüm diğer programlarda, Kalite Yönetim Sistemi ile bağlantılı olarak KYS standartlarında kayıt, form ve dökümler hazırlanabilmektedir. Dolayısıyla StarCities kullanan kurumlarda bilgi üretimi ve yönetimi bölünmediği için, bu faaliyetler kurum çalışmalarına ekstra yük getirmemekte, aksine kurum performansını artıran etkili ve verimli yönetim araçlarına dönüşmektedirler.

Gelir Yönetimi

Gelir Yönetim Programı aracılığıyla; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi, harç, ücret, kira gibi her türlü belediye gelirlerinin beyan, tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerini rahatlıkla yönetmek mümkündür. StarCities Kent Bilgi Sistemi ve tüm diğer StarCities programları ile entegre biçimde gelir kaçaklarını takip edebilir, denetim/ yoklama çalışmalarını planlayarak gelir artırıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Ödeme Emri, Haciz Varakası gibi tüm icra takip süreçleri program üzerinden yönetilebilir; gelirlerinizi otomatik olarak günlük/haftalık/aylık periyodlarla muhasebeleştirebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi Gelir Yönetim Programı'nda da, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Elektronik Belge/Doküman Yönetimi (EBDYS):

StarCities EBDYS’de, TS 13298 EBYS Standartlarında tüm belge ve doküman süreçlerini yönetebilirsiniz. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile internet üzerinden bağlantı kurarak kurumsal kodlamaları takip edebilir, Standart Dosya Planı çerçevesinde yeni evrak oluşturabilir; havale ve zimmet süreçlerini yönetebilirsiniz. StarCities kullanan bir kurum, ayrı bir arşiv yazılımı almaya gereksinim duymaz. Dilerseniz e-imza veya mobil imza sistemini de ayrı bir yazılıma ihtiyaç duymadan kurumunuzda hayata geçirebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi EBDYS'de de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Araç Yönetimi

StarCities Araç Yönetimi aracılığıyla resmî veya kiralık araçlarınızla ilgili her türlü bilgiyi girebilir, araç envanterinizi takip edebilir ve araçların görevlendirilme süreçlerini yönetebilirsiniz. StarCities Araç Yönetim Sistemi'nde araç sigorta, kaza, bakım ve tamirat bilgilerini girebilir ve bu işlemlere yönelik programlar oluşturabilirsiniz. Yakıt sarfiyatlarını kilometre bazında takip etmek ve yakıt alışverişi menüsüyle müdürlüklere tutanak ile yakıt vermek mümkündür. Üstelik StarCities Araç Yönetim Sistemi, GPS’li Araç Takip Sistemleri ile entegre edilebilir. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi Araç Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Taşınır Mal Yönetimi

StarCities Taşınır Mal Yönetim Sistemi ile Taşınır İşlem Fişleri ile ilgili Satın Alma Programı'ndan alınabilecek pek çok bilgi, entegre olarak çekilebilir ve bilgi girme işlemleri kaydadeğer biçimde azaltılabilir. Dönem sonu devir işlemleri, çıkış fişlerinin düzenlenmesi, fatura girişindeki birim değerlerin çevrilmesi, birim fiyat hesaplamalarının KDV mükellefiyet durumuna göre yapılması, ambar devir teslim dökümleri, sayım/tutanak dökümleri gibi taşınır mal yönetim sürecinde, kullanıcılar için oldukça külfetli ve zaman alan pek çok işlem otomatik olarak yapılabilir. Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen tüm standart dökümleri otomatik olarak alabilirsiniz. Ambarlarınızı program üzerinden yönetebilir, devir ve amortisman işlemlerini otomatik olarak yapabilirsiniz. Kurumunuza ait demirbaşları/dayanıklı taşınır malları personel ve birim bazında takip edebilir, mükerrer demirbaş kaydı olmayacak şekilde personelden personele zimmet devri yapabilirsiniz. Demirbaş ile ilgili her türlü belge ve resmi dijital ortamda saklayabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi Taşınır Mal Yönetim Sistemi'nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Finansal Kaynaklar Yönetimi

StarCities Finansal Kaynakları Yönetim Sistemi ile bütçenizi, StarCities Stratejik Yönetim Sistemi üzerinde hazırlanan Performans Programı ile entegre biçimde oluşturabilirsiniz. Analitik Bütçe Sistemi'nin öngördüğü tüm kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırma kodlarını, tüm düzeylerde pratik bir biçimde tanımlayabilirsiniz. Her bir bütçe kodu için, performans programında öngörülmüş bütçe miktarını görebilir ve buna göre genel faaliyetler için öngördüğünüz bütçe bilgilerini girebilirsiniz. Takip eden iki yılın bütçe tahminlerini, istediğiniz oranlarda, otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Her bütçe kalemi için öngördüğünüz bütçe fişini girebilir ve çıktılarını alabilirsiniz. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin öngördüğü (Örnek: 14, 15,…) tüm cetvelleri her düzeyde alabilirsiniz. Tek tek veya her dönem için belli oranlar girerek, ayrıntılı harcama programını otomatik oluşturabilirsiniz. Tüm gelir kalemlerini ilgili mevzuat dayanaklarıyla birlikte girebilir ve isterseniz geçmiş yılda belli bir artış oranıyla otomatik olarak aktarabilirsiniz. Yatırım veya ödenekle bağlanmış tüm taahhütlerinizi takip edebilirsiniz.
Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı'nda ayrıntılı Hesap Planı'nı pratik bir şekilde oluşturabilirsiniz. Gelirlerinizi günlük/haftalık veya aylık bir biçimde otomatik olarak muhasebeleştirebilirsiniz. İleri düzeyde muhasebe bilginiz olmasa da, hangi hesapların hangi hesaplarla çalıştığını bilmeseniz de program; ödeme emri girmeniz için gerekli tüm karşılık hesaplarını otomatik olarak getirir ve dilerseniz doğrudan temin sınırını sizin için takip eder. Muhasebe programı üzerinde yaptığınız, performans programına dair tüm gelir ve harcamaları ayrıca girmenize gerek kalmaz. Her firma için hesap kartı oluşturabilir ve firmayla ilgili tüm hesap işleyişlerini kolayca takip edebilirsiniz. Son derece detaylı ve işlevli yönetici raporlarıyla; her türlü bütçe, gelir ve gidere ilişkin raporu kolayca üretebilirsiniz. Memur, sözleşmeli işçi, meclis üyesi gibi personele ilişkin her türlü maaş ve benzeri ödemeler, otomatik olarak muhasebeleştirilir. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Finansal Kaynaklar Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

StarCities İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile; memur, işçi, sözleşmeli personel, stajyer, tedarikçi firma personeli, meclis üyesi gibi kurumunuzun tüm çalışanlarının kimlik, eğitim, aile ve benzeri bilgilerini takip edebilirsiniz. Tüm çalışanların izin planlaması program üzerinden yapılabilir; yıllık/günlük izinler, mazeret izni ve rapor durumları program üzerinden takip edilebilir. Memur personelin kıdem, kademe, derece, intibak ve benzeri özlük haklarına ilişkin işlemler pratik olarak program üzerinden yapılabilir. Memur, işçi vb. kurum personelinin maaşlarını program içerisinden hesaplayarak otomatik olarak StarCities Finansal Kaynaklar Sistemi içerisindeki Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı'na aktarabilirisiniz. Tüm çalışanlarınızın eğitim bilgilerini toplu veya tek tek girebilir; PDKS sistemleriyle entegre olarak tüm personelinizin devam takip ve kontrolünü program üstünden yapabilirsiniz. Kurum Organizasyon Şeması'nı program üstünde üreterek; müdürlük, şeflik vb. birimleri ve ünvanları belirleyip takip edilebilirsiniz. Personel vekalet sistemini ve norm kadro işlemlerini pratik bir şekilde yürütebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Kurum İçi İletişim Yönetimi

StarCities Kurum İçi İletişim Yönetim Sistemi’yle tüm personelinizin görüntüleyebileceği dijital bir panoya sahip olur; eğitim, mevzuat ve benzeri güncel duyurularınızı personelinizle buradan paylaşabilirsiniz. StarCities iç mesajlaşma programıyla; G-mail, Hotmail ve benzeri bir e-posta sağlayıcısına bağlı kalmadan, güvenle mesajlaşabilir ve bilgi-belge alışverişi yapabilirsiniz. Dilerseniz kurumsal e-posta ve Outlook sayfanıza pratik bir biçimde ulaşabilirsiniz.

Kişisel İşler Yönetimi

StarCities Kişisel İşler Yönetim Sistemi ile her kullanıcı kişiselleştirilmiş bir sayfaya sahip olur. İzin ve yetkileri dahilinde kullanıcılar; bu sayfa/ekran üzerinden maaş, izin ve benzeri özlük haklarını, kendilerine zimmetli dayanıklı taşınır mal bilgilerini ve onlarla ilişkili tüm bilgi ve belgeleri görebilirler. Kullanıcılar, StarCities üzerindeki diğer programlar içerisinden almak zorunda oldukları; gelen evrak bilgileri, bilgi edinme talepleri, Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi (beyaz masa, çağrı merkezi vb.) talepleri, birimlerden gelen istek ve bilgileri, toplantılardan gelen görevleri ve benzeri tüm işlemleri bu program üzerinden takip edebilir ve diğer programları açmadan yanıtlayabilir.

Taşınmaz Mal Yönetimi

StarCities Taşınmaz Mal Yönetim Sistemi ile; tapulu veya tapusuz arsa/arazi/bina gibi tüm taşınmazlarınızı takip edebilir ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği’nin zorunlu tuttuğu belge ve raporları üretebilirsiniz. Gelir Yönetimi Sistemi ile entegre bir biçimde, taşınmazlarınızın kira ve ecri misil işlemlerine ilişkin tahakkukları yapabilir ve ödeme bilgilerini takip edebilirsiniz. Taşınmazlarınıza ilişkin her türlü bilgi/belge ve fotoğrafı programda dijital olarak arşivleyebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Taşınmaz Mal Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Hukuki Süreçler Yönetimi

StarCities Hukuki Süreçler Yönetim Sistemi ile; kurumla ilgili adli, idari, ifraz-bedel artırım ve benzeri dava dosyalarını takip edebilirsiniz. Hukuki Süreçler Yönetim Sistemi, StarCities’deki diğer tüm programlarla entegre bir biçimde çalışır. Böylece davalarla ilgili gelen ve giden tüm evraklar program üzerinden takip edilebilir. Hukuki süreçlerde avukatlık masraflarının tahakkukları program üzerinden yapılabilir. Davalara ilişkin her türlü bilgi/belge dijital olarak arşivlenebilir. Dava tarihlerini kaçırma riski ortadan kalkar; zira program sizi zamanı gelen dava dosyalarıyla ilgili uyarır. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Hukuki Süreçler Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Bilgi İşlem Yönetimi

StarCities Bilgi İşlem Yönetim Sistemi ile kurumunuzdaki tüm bilgisayarları; CPU, RAM, CD-ROM, disk ve benzeri özellikleriyle birlikte takip edebilirsiniz. Böylece yükseltme yapılması gereken bilgisayarların listesini edinebilir, bilgi işlem stok takibini yapabilir ve kritik rakamın altına düşen yedek parçalarınızın listesini çıkarabilirsiniz. Birimler Arası İstek Programı ile entegre bir biçimde, bilgisayar ve kullanıcı bazında yaptığınız bilgi işlem servis hizmetlerini takip edebilirsiniz. Tüm sürücü dosyalarının ve gerekli programların arşivlerini oluşturabilir ve gerektiğinde ilgili bilgisayara yükleme yapabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Bilgi İşlem Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Sistem Yönetimi

StarCities Sistem Yönetimi ile, StarCities'in etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak olan kullanıcı tanımlama, yetkilendirme, kullanıcı log takibi, yedekleme ve sistem performans takibi gibi tüm süreçleri izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Yukarı