StarCities Sistem Yönetimi

GÜNÜMÜZDE VAZGEÇİLMEZ BİR ARAÇ HALİNE GELEN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KURUMLAR, TÜM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN VERİLERİ KAYDEDİP İŞLEYEBİLİR VE AKıLLı RAPORLAR ALABİLİRLER. ANCAK KURUMLAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞıYAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ’NİN BU İŞLEVLERİ YERİNE GETİREBİLMELERİ KRİTİK ÖNEM TAŞıR. STARCITIES SİSTEM YÖNETİMİ BU HUSUSU GÜVENCE ALTıNA ALMıŞTıR VE SİSTEMİ, VERİMLİLİĞİNE KATKıDA BULUNACAK BİÇİMDE YÖNETMEKTEDİR.

Kullanıcı Yönetimi (Yetkilendirme)

StarCities Sistem Yönetimi’nde her program için standart ve özel yetkilendirme yapılır. Böylece bir kullanıcı için program açıldığında, o kullanıcının o programdaki tüm verileri görmesi veya tüm verilerde değişiklik yapabilme yetkisi olmaz. Her programın her kritik alanı için kullanıcılara ayrı ayrı; erişim, kaydetme, değiştirme, iptal yetkileri verilir.

Kayıt Yönetimi (Log Yönetimi)

StarCities Sistem Yönetimi ile; tüm kullanıcıların yaptıkları raporlama dâhil kayıt, iptal ve benzeri tüm işlemleri izleyebilirsiniz. Program geriye dönük verilere ulaşabilir. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuzda iptal, değişiklik ve benzeri kayıtlara erişebilirsiniz.

Veri ve Yedekleme Yönetimi

StarCities Sistem Yönetimi’nde; programdan çıkmadan ve herhangi bir haricî programa ihtiyaç duymadan verilerinizi, yedeklerinizi ve disklerinizi yönetebilirsiniz. Yedekleme işlemlerini istediğiniz aralıklarla tanımlayabilirsiniz. StarCities Sistem Yönetimi aynı zamanda disklerinizi de sizin için yönetir; disklerin dolması sebebiyle yedek alamama gibi bir durumla karşılaşmazsınız.

Güvenlik Yönetimi

StarCities Sistem Yönetimi'nde büyük önem taşıyan güvenlik de yönetilmektedir. Bu çerçevede program, kullanıcılarını karmaşık şifreler seçmeye iter; üçten fazla hatalı deneme yapılması durumunda kullanıcının sisteme girişini engeller ve belirli bir “time-out” süresi öngörerek, bu süre içinde kullanıcı program içinde herhangi bir işlem yapmaya çalışmadığı takdirde, sisteme tekrar şifresiyle girmesine izin vermektedir. Bu durumda programda herhangi bir veri kaybı sözkonusu olmaz ve kullanıcı kaldığı yerden devam edebilir.

Performans Yönetimi

Kurumların otomasyon sistemlerinde, maksimum faydayı sağlamaları ve sistemi en verimli şekilde kullanmaları açısından, önemli unsurlardan biri de sistem performans yönetimidir. StarCities Sistem Performans Yönetimi’nde amaç, sistemin doğru ve etkin bir şekilde çalışarak en yüksek performans ile kesintisiz iş sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Yukarı