StarCities Kentsel Süreçler Yönetimi

KENT FİZİKSEL BİR BÜTÜNDÜR. YEREL YÖNETİMLER, ÖZEL KİŞİ VE KURUMLAR VEYA DİĞER KAMU KURUMLARI TARAFINDAN ÜSTLENİLEN YOL YAPIMI, BİNA YAPIMI GİBİ KENTE İLİŞKİN TÜM ÇALIŞMALAR DA BU BÜTÜNÜN BİR PARÇASIDIR. BU ÇERÇEVEDE STARCITIES'DE HEM BELEDİYELERİN KENTE İLİŞKİN YÜRÜTTÜĞÜ FEN İŞLERİ, PARK VE BAHÇELER, YAPI RUHSATLANDIRMA GİBİ ÇALIŞMALARIN SÜREÇLERİ YÖNETİLEBİLİR HEM DE BELEDİYE VEYA DİĞER KURUMLARIN ÇALIŞMALARIYLA DEĞİŞEN KENTE İLİŞKIN TÜM VERİLER STARCITIES KENT BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİR.

Kent Bilgi Sistemi

StarCities Kent Bilgi Sistemi ile; sokak, site, bina, bağımsız birim, parsel, takbis/mülkiyet, emlak beyan, ÇTV, ilan, reklam ve apartman yöneticiliğine ilişkin bilgiler ve benzer veriler ayrıntılı biçimde takip edilebilir. StarCities içinde bulunan, mekana ilişkin tüm kayıtlarla Kent Bilgi Sistemi verilerini entegre edebilir; böylece tüm bu süreçlere ilişkin ayrıntılı istatistiki raporlar üretebilirisiniz. Kent Bilgi Sistemi içerisinde tutmak istediğiniz Kimlik Paylaşım Sistemi/ nüfus verilerini online olarak güncelleyebilir ve böylece il / ilçenizin ayrıntılı ve canlı bir nüfus tablosunu görebilirsiniz. Nüfusa ilişkin her türlü istatistiki veriyi yine program üzerinde hazır olarak bulabilirisiniz. StarCities, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile entegre olarak kendi adres bilgilerinizi online güncelleyebilmenizi sağlar. Aynı zamanda Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ile (TAKBİS) de entegre bir biçimde, mülkiyet bilgilerinizi online olarak takip etmenize imkan verir. Bir Saha Veri Güncelleme Ekibi kurarak, Kent Bilgi Sistemi içerisindeki KBS Saha Veri Güncelleme Takip Programı aracılığıyla kente ilişkin tüm verilerinizi online olarak güncelleyebilirsiniz. Personel kontrol, performans takip, UAVT verileriyle mukayese raporları dahil olmak üzere tüm süreci kolaylıkla yönetebilirsiniz. Dilerseniz StarCities, Netcad ve benzeri GIS programlarıyla veya 360 derece video çekimi yapan görüntü programlarıyla entegre olarak da çalışabilir. Böylece kullanıcılarınız programlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz

Park ve Bahçeler Yönetimi

StarCities Park ve Bahçeler Yönetim Sistemi ile; tüm park, bahçe ve yeşil alanlarınızın envanterini ve yeşil alanlarınızda bulunan oyun grubu, bank, aydınlatma direği ve benzeri tüm detayları takip edebilirsiniz. Park ve bahçe çalışmaları dahilinde, her yeşil alan için ayrı ayrı mal giriş ve çıkışlarını takip edebilirsiniz. Yeşil alanlarınıza ilişkin tüm yapım, bakım-onarım, tamir ve benzeri işleri planlayabilir ve uygulamaları takip edebilirsiniz. Beyaz Masa / Çağrı Merkezi'nden gelen başvurulara yönelik olarak, program üzerinde iş emri oluşturabilir ve bu programlara girmeden başvuruyu sonuçlandırabilirsiniz. Çalışmalarınıza ilişkin fotoğraf, plan ve benzeri her türlü belgeyi programın dijital arşivinde saklayabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Park ve Bahçeler Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Fen İşleri Yönetimi

StarCities Fen İşleri Yönetim Sistemi'nde tüm yol, kaldırım vb. altyapı envanterini; kaplama türü, malzeme tipi, yol türü vb. detay bilgileriyle birlikte takip edebilirsiniz. Fen İşleri çalışmalarına ilişkin tüm yapım, bakım-onarım, tamir vb. işlerinizi planlayabilir ve uygulama bilgilerinizi takip edebilirsiniz. Beyaz Masa / Çağrı Merkezinden gelen başvurulara yönelik olarak program içerisinden iş emri oluşturabilir ve ayrıca bu programlara girmeden başvuruyu sonuçlandırabilirsiniz. Çalışmalarınıza ilişkin fotoğraf, plan vb. her türlü belgeyi yeşil alanınızla bağlantılı olarak programın dijital arşivinde saklayabilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities Fen İşleri Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

İmar İşleri Yönetimi

StarCities İmar İşleri Yönetim Sistemi ile tüm imar dosyalarınızı dijital olarak arşivleyebilir, ada/parsel ve benzeri bilgileri girerek kolaylıkla arama yapabilir ve dosyaya, fizikî arşive gitmeden, dijital olarak ulaşabilirsiniz. Yapı ruhsatı, yapı iskan ruhsatı, asansör ruhsatı bilgilerinizi programa girebilir ve program üzerinden bu belgeleri oluşturabilirsiniz. Kent Bilgi Sistemi ile entegre çalışan bu programla birlikte yapı envanterinizin ne kadarının ruhsatlı olup olmadığını anlık olarak da takip edebilirsiniz. StarCities’deki diğer tüm programlar gibi StarCities İmar İşleri Yönetim Sistemi’nde de, dinamik ve parametrik raporlama programı aracılığıyla, tüm bu verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilir; çalışma arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle paylaşabilir ve dilerseniz EBYS standartlarında saklayabilirsiniz.

Çevre - Temizlik Hizmetleri Yönetimi

Temizlik İşleri Takip Programı

Çevre Koruma Takip Programı

AYKOME Takip Sistemi

Hayvanat Bahçesi Takip Programı

Yukarı